Nilai Teras Pasukan

Written by Mejar Kehormat (RELA) Mohd Hatta Bin Hj Mohamed Ali. Posted in Berita RELA

SETIA

Setia Berbakti kepada Negara, Pucuk Pimpinan dan Masyarakat

PATRIOTISME

Membudayakan Semangat Cinta dan Berbangga Terhadap Negara, Agama dan Bangsa

BERDISPLIN

Mempunyai Disiplin Serta Jatidiri Yang Unggul dan Mengamalkan Budaya Kerja Yang Cemerlang

DEDIKASI

Beriltizam Tinggi Untuk Menjayakan Misi dan Visi serta Matlamat Pasukan RELA

IKHLAS

Sentiasa Sedia Membantu Dalam Sebarang Penugasan dan Tanggungjawab Tanpa Mengharapkan Ganjaran dan Mementingkan Diri Sendiri

BEKERJASAMA

Bermuafakat, Bertolak Ansur dan Bantu Mambantu

BERWAWASAN

Berpandangan Jauh, Kreatif serta Sentiasa Berusaha Merealisasikan Wawasan Negara

MESRA RAKYAT

Berhemah Tinggi, Adil, Cekap dan Mengutamakan Pelanggan serta Berdamping Rapat dengan Masyarakat Setempat