Piagam Pelanggan RELA

Written by Mejar Kehormat (RELA) Mohd Hatta Bin Hj Mohamed Ali. Posted in Berita RELA

 • Memproses Pelantikan Semula Jawatan Kontrak Pegawai Rela Dalam Masa 14 Hari Bekerja;
 • Menyediakan Penyata Perubahan (Kew8) Bagi Penyelarasan Gaji, Elaun, Imbuhan Dan Lain-Lain Kemudahan Dalam Masa 7 Hari Bekerja;
 • Membuat Bayaran Bil-Bil Dan Pelbagai Tuntutan Elaun Dalam Masa 14 Hari Bekerja;
 • Membuat Permohonan Pesanan Tempatan (Lo) Dalam Masa 2 Hari Bekerja;
 • Memaklumkan Perakuan Penerimaan Aduan Awam Kepada Pengadu Dalam Masa 3 Hari Bekerja;
 • Memberi Maklumbalas Kepada Pengadu Bagi Aduan Yang Diambil Tindakan Samaada Telah Selesai, Masih Memerlukan Siasatan Lanjut Atau Aduan Tidak Berasas Dalam Masa 14 Hari Bekerja;
 • Membuat Keputusan Penyelenggaraan Kenderaan Jabatan Dalam Masa 3 Hari Bekerja;
 • Menawarkan Kursus-Kursus Melalui Pusat Latihan Rela Wilayah Kepada Ahli-Ahli Rela Di Setiap Negeri Dalam Masa 14 Hari Sebelum Bermula Kursus;
 • Menyediakan Program Kursus Tahunan Sebelum Atau Pada Disember Setiap Tahun;
 • Memastikan Pusat Latihan Rela Wilayah Melaksanakan Kursus-Kursus Lazim Kepada Anggota Rela Yang Dirancang Mengikut Bilangan Siri Yang Ditetapkan :- Kursus Asas RELA - 10 Siri Setahun, Kursus Asas RELAWATI - 2 Siri Setahun, Kursus Ketua Platun RELA - 1 Siri Setahun, Kursus Ketua Perhubungan - 1 Siri Setahun dan RELA Mukim
 • Memastikan Permohonan Lengkap Senjata Api Daripada Anggota Rela Diproses Dan Mendapat Perakuan Ketua Pengarah Dalam Masa 14 Hari Bekerja; Dan
 • Memastikan Kelancaran Proses Pendaftaran Ahli Dan Pengeluaran Kad Keahlian Rela Dalam Masa 7 Hari Bekerja.