Misi, Visi dan Objektif

Written by Mejar Kehormat (RELA) Mohd Hatta Bin Hj Mohamed Ali. Posted in RELA

VISI

 • Menjadi sebuah pasukan sukarelawan yang unggul.

MISI

 • Menyediakan sebuah pasukan sukarela sebagai penyumbang kepada kesejahteraan rakyat dan keselamatan setempat.

OBJEKTIF

 • Memelihara dan mengekalkan kesejahteraan rakyat serta keamanan dan keselamatan setempat dengan berkesan.

MOTTO

 • Setia Berbakti

Fungsi RELA

Perkhidmatan teras RELA adalah berlandaskan kepada konsep 4K:

 • Memastikan keselamatan setempat
 • Memastikan keamanan setempat
 • Memastikan kesejahteraan masyarakat setempat
 • Memastikan keharmonian masyarakat setempat

Fungsi dan tugas RELA

 • 'Mata dan telinga' kerajaan dalam aspek keselamatan, sosio ekonomi, pembangunan dan sebagainya.
 • Sebagai duta kecil kerajaan dalam penyebaran dan perlaksanaan dasar-dasar kerajaan.
 • Melaksanakan jaringan kerjasama dengan pasukan keselamatan dan lain-lain agensi penguatkuasaan.
 • Menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan sosio-ekonomi setempat
 • Membangunkan modal insan melalui latihan yang bersesuaian