Syarat Anggotai RELA

Written by Mejar Kehormat (RELA) Mohd Hatta Bin Hj Mohamed Ali. Posted in RELA

Syarat Syarat Am Untuk Menjadi Ahli RELA

 • Warganegara Malaysia.
 • Umur 16 tahun dan ke atas.
 • Sihat tubuh badan.

Kecuali

 • Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi.
 • Ahli-ahli Jemaah Menteri dan ahli-ahli mana-mana Majlis Parlimen.
 • Ahli-ahli bagi mana-mana Majlis Mesyuarat Kerajaan atau mana-mana Dewan Undangan sebagaimana ditakrif dalam Perlembagaan.
 • Wakil-wakil Diplomat atau Konsul yang bertauliah dan pekerja-pekerja diplomat dan konsul yang tidak berdomisil di Malaysia.
 • Orang-orang yang bekerja dalam Perkhidmatan Kerajaan mana-mana anggota Komanwel lain daripada Malaysia dan yang ada di Malaysia semata-mata oleh sebab mereka bekerja alam perkhidmatan itu.
 • Anggota-anggota yang sedang berkhidmat dalam Angkatan Tentera Persekutuan.
 • Anggota-anggota yang sedang berkhidmat dalam Pasukan Sukarela Tentera Laut DiRaja Malaysia.
 • Pasukan Pertahanan Tempatan, Pasukan Sukarela Tentera Udara DiRaja Malaysia.
 • Anggota-anggota Pasukan Polis.
 • Orang-orang sakit otak dalam pengertian mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasa di Malaysia.
 • Orang-orang yang diperakui sebagai buta oleh pengamal perubatan berdaftar.
 • Ahli-ahli Pasukan Bomba yang disenggara di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasa di Malaysia.
 • Mana-mana orang lain atau mana-mana golongan orang lain yang dikecualikan daripada peraturan-peraturan ini dengan perintah Menteri.

 

Pendaftaran Ahli RELA
Permohonan keahlian secara online boleh dibuat melalui Permohonan Online Keahlian RELA atau dengan mengisi Borang Keahlian RELA dan perlu dihantar ke Pejabat RELA Daerah atau Negeri yang terdekat dengan anda.


Untuk maklumat lanjut sila hubungi :

Ikatan Relawan Rakyat Malaysia
Bahagian Pembangunan Pasukan,
Aras 2, Bangunan 3C4,
26 Boulevard, Presint 3,
62675 Putrajaya.

Tel : 03-88840100
Fax : 03-8890 5542